OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
poster PDF Print E-mail
Geschreven door Ton Verdam   

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar www.prewrathrapture.com voor meer informatie...

 
Waarom deze website? PDF Print E-mail
Geschreven door Ton Verdam   

Deze website heeft als doel te publiceren over het boek Openbaring en de eindtijd in het algemeen en het standpunt van de ''Prewrath rapture" (vertaald met vóór-Toorn of pre-Toorn opname) in het bijzonder.
Dit in samenspraak met de amerikaanse auteur van de website
www.prewrathrapture.com.

Lees meer...
 
De voor-Toorn opname PDF Print E-mail
Geschreven door Charles Cooper   

‘…want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?’ - Openb.6:17

Klik op afbeelding voor grotere weergave

Inleiding
Ieder standpunt van het opname-vraagstuk kent aanhangers die toegewijde volgelingen zijn van Jezus Christus.
- Dr. John F. Walvoord was een verkondiger van het gezichtspunt van een opname vóór de grote verdrukking. Ik heb zelf gestudeerd aan het Dallas Theologische Seminarie en tijd met hem doorgebracht en ik kan persoonlijk getuigen van Dr. Walvoords liefde voor God en Zijn Woord. ‘Een geloofsreus voor de moderne tijd’ is een passende titel voor deze Man van God. Het feit dat hij geloofde dat de Gemeente zou worden opgenomen vóórdat de Zeventigste jaarweek van Daniël begint, maakt hem daarom niet minder respectabel.

- Dr. Gleason L. Archer Jr., aan de andere kant, is een aanhanger van het standpunt van een opname halverwege de grote verdrukking. Hij beargumenteert dat Christus wederkomt om Zijn Gemeente op te nemen in het midden van de Zevenstigste jaarweek van Daniël. Ik heb dr. Archer niet persoonlijk ontmoet, maar ik heb gelezen wat hij heeft geschreven en daar ook gebruik van gemaakt. Als professor in het Oude Testament heeft dr. Archer zich onderscheiden als een eersteklas exegeet van het Woord van God. Het feit dat hij gelooft dat de Gemeente zal worden opgenomen halverwege de Zeventigste jaarweek, voor de ‘grote verdrukking’, maakt hem niet een mindere student van de bijbel.

- Dr. Douglas J. Moo hangt een opname aan die plaats vindt ná de grote verdukking. Als professor Nieuwe Testament heeft dr. Moo laten zien over een uitermate goede kennis te beschikken van nieuwtestamentische exegese. Het feit dat dr. Moo gelooft dat de schrift leert dat Christus aan het einde van de Zeventigste jaarweek terugkomt om zijn Gemeente op te nemen, na de ‘grote verdrukking’ en na de oordelen van de zes bazuinen en zes schalen van oordeel, maakt hem er niet een mindere volgeling van Christus van.

Het aantal trouwe volgelingen van Jezus Christus dat gelooft in ieder van de hierboven genoemde standpunten, is groot. Vandaar dat het zo gek nog niet is dat het juiste standpunt over het tijdstip van de wederkomst van Christus een of andere combinatie moet zijn van deze drie belangrijkste gezichtspunten, gegeven het feit dat ieder gezichtspunt gebaseerd is op dezelfde schriftgedeelten.
Het zou arrogant zijn en onlogisch om te concluderen dat slechts één van deze standpunten de enig juiste is en de andere twee helemaal fout.

De vraag die ieder standpunt probeert te beantwoorden betreft het tijdstip van de opname.

Lees meer...
 
Corrie ten Boom PDF Print E-mail
Geschreven door vert. TV   
Corrie ten BoomCorrie ten Boom

over de Grote Verdrukking en de Opname

"Corrie ten Boom geeft commentaar op een gezichtspunt op de Grote Verdrukking en de Opname die vandaag de dag nogal populair is. Ze spoort ons aan om onszelf geestelijk voor te bereiden in Christus en de heilige Geest voor de komende beproeving van ons geloof. Ze verhaalt over de kerk in China die niet gewaarschuwd en onvoorbereid was voor de vervolgingen die in 1949 onder Mao Tse Tung's rode leger begonnen.

Velen van de populaire profetie-leraren schieten op een vergelijkbare manier tekort om de gemakzuchtige westerse christenen hun kruis op te laten nemen en als overwinnaars te laten getuigen in de komende verdrukking".

Lees hier haar brief.

Lees meer...